வியாழன், 17 நவம்பர், 2016

கணித்தமிழின் வளங்கள்: தமிழ்99 விசைப்பலகை


மா. தமிழ்ப்பரிதி, மின்மடல்: tparithi@gmail.com, உலா பேசி: 7299397766


கணிப்பொறி, அலைபேசி உள்ளிட்ட மின்னணுக்கருவிகளில் தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்கு அதற்குரிய மென் பொருட்களை நாம் நிறுவ (install) வேண்டியுள்ளது. எனவே தன்னார்வத்தின் அடிப்படையில் பலர் தமிழ் மென்பொருட்களை நிறுவியப்பின் தமிழ் தட்டச்சினை தங்கள் கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இணையப்பரப்பில் தமிழை வளப்படுத்தவும் வலுப்படுத்தவும், தமிழ் உள்ளீடு (input)மிகத்தேவையான ஒன்றாகும். கணிப்பொறிகளிலும் அலைபேசிகளிலும் பலகைக் கணிப்பொறி (tablet) போன்ற இதரக்கருவிகளிலும் தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்குரிய வழிமுறைகளையும் தமிழ் மின்னூலக வளங்களையும்  அறிய வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்.

 தமிழ்99 விசைப்பலகையின் சிறப்புகள்: 

மாற்று விசைப்யைப் (shift key) பயன்படுத்தாமலேயே தமிழில் தட்டச்சு செய்யலாம். தமிழ் எழுத்துக்களை நாம் எவ்வாறு புரிந்து வைத்திருக்கின்றோமோ அதே அடிப்படையில் இவ்விசைப்பலகை அமைந்துள்ளது. அதாவது, உயிர் எழுத்தும், மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்தால் உயிர்மெய் என்னும் முறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலத்தைக் காட்டிலும் விரைந்து தட்டச்சு செய்யலாம்.


 தமிழ்99 விசைப்பலகையின் அமைப்புதமிழ்99 விசைப்பலகை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக