வியாழன், 17 நவம்பர், 2016

கணித்தமிழின் வளங்கள்: இணைய தமிழ் தட்டச்சுப்பொறிகள் (Online Tamil Unicode typing portals)

மா. தமிழ்ப்பரிதி, மின்மடல்: tparithi@gmail.com, உலா பேசி: 7299397766


டபல்யூ3தமிழ் (w3tamil) wk.w3tamil.com/ இம்மென்பொருள் ஒருங்குகுறித்தமிழை தமிழ்99 என்னும் விசைப்பலகை முறையை மட்டும், வலைத்தளத்தில் தட்டச்சு செய்துபழகும் வகையில் நேரலை விசைப்பலகையை வடிவமைத்துள்ளது. இவ்வலைதளத்தை தமிழ்99 தட்டச்சுப்பயிற்சிக்குப் பயன்படுத்தலாம். தமிழ்த்தட்டச்சு எழுதி suratha.com/unicode.htm என்னும் இம்மென்பொருள் தமிழ் ஒலிபெயர்ப்பு (thaminglish), பாமினி (Bamini), அமுதம் (amudham), தமிழ்99 (Tamilnet99)ஆகிய தமிழ் உள்ளீட்டுமுறைகளில் தமிழ் தட்டச்சிற்கு வழிவகை செய்துள்ளது. ஹாய் கோபி என்னும்.higopi.com/ucedit/Tamil.html இம்மென்பொருள் ஆங்கிலம் (English), தமிழ் (Tamil Phonetic), தமிழ்99 விசைப்பலகை (Tamil99 Keyboard), பாமினி விசைப்பலகை (Bamini Keyboard), வானவில் ( Vaanavil Keyboard), மாடுலர் (Modular Keyboard), தமிழ் தட்டச்சுப்பொறி (Tamil Typewritter) ஆகிய முறைகளில் ஒருங்குகுறியில் தமிழ்த்தட்டச்சு செய்யலாம். தமிழ் என்னும் tamil.sg/ இம்மென்பொருள் நேரலையில் ஒலிபெயர்ப்பு (Romanised), தட்டச்சுப்பொறி (Typewriter), ஒலிபெயர்ப்பு (Phonetic2) தமிழ்99 (Tamil99) ஆகிய முறைகளில் தமிழ் ஒருங்குகுறி தட்டச்சு செய்ய (உள்ளீட்டிற்கு) உதவுகின்றது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக