வியாழன், 17 நவம்பர், 2016

கணித்தமிழின் வளங்கள்: தமிழகம்.வலை

மா. தமிழ்ப்பரிதி, மின்மடல்: tparithi@gmail.com, உலா பேசி: 7299397766


கணிப்பொறி, அலைபேசி உள்ளிட்ட மின்னணுக்கருவிகளில் தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்கு அதற்குரிய மென் பொருட்களை நாம் நிறுவ (install) வேண்டியுள்ளது. எனவே தன்னார்வத்தின் அடிப்படையில் பலர் தமிழ் மென்பொருட்களை நிறுவியப்பின் தமிழ் தட்டச்சினை தங்கள் கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இணையப்பரப்பில் தமிழை வளப்படுத்தவும் வலுப்படுத்தவும், தமிழ் உள்ளீடு (input)மிகத்தேவையான ஒன்றாகும். கணிப்பொறிகளிலும் அலைபேசிகளிலும் பலகைக் கணிப்பொறி (tablet) போன்ற இதரக்கருவிகளிலும் தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்குரிய வழிமுறைகளையும் தமிழ் மின்னூலக வளங்களையும்  அறிய வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்.

தமிழகம்.வலை: thamizhagam.net என்னும் இவ்விணையத்தில் 3000க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் மின்னூல்களின் மென்படிகளும் கணித்தமிழின் வளங்களை இவ்விணையம் தொகுத்து அளிக்கப்பெற்றுள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக