செவ்வாய், 15 நவம்பர், 2016

கான் கல்விக் கழக காணொலிகள்: தமிழாக்க பணிகளின் ஒளி வீச்சு

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தில் நடைபெற்று வரும், கான் கல்விக் கழக காணொலிகளின்  தமிழாக்க பணிகளின்  ஒளி வீச்சு

படத்தொகுப்புப் பணியில் பொறிஞர் சுதர்சன்

படத்தொகுப்புப் பணியில் பொறிஞர் சுதர்சன்

படத்தொகுப்புப் பணியில் திரு சந்தோஷ்

குரல் பதிவுப் பணியில் திரு இராஜேஸ்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக