வியாழன், 17 நவம்பர், 2016

கணித்தமிழின் வளங்கள்: தமிழ் ஒருங்குகுறி எழுத்துருக்களின் தரவிறக்கம்

மா. தமிழ்ப்பரிதி, மின்மடல்: tparithi@gmail.com, உலா பேசி: 7299397766

தமிழ் நாடு மின்னணுக்கழகம் வழங்கும் தமிழ் எழுத்துருக்களை .elcot.in/tamilfonts_download_list.php என்னும் இணைப்பில் பெறலாம்.      தேசியத் தகவலியல் நடுவம் வழங்கும் தமிழ் எழுத்துருக்களை tn.nic.in/tamilsw/otf.htm என்னும் இணைப்பில் பெறலாம்.   தெற்காசிய மொழிவள நடுவம் வழங்கும் தமிழ் எழுத்துருக்களை.tn.nic.in/tamilsw/otf.htm  என்னும் இணைப்பில் பெறலாம்.      தமிழ் ஒருங்குகுறி எழுத்துக்கூடம் தமிழ் ஒருங்குகுறி எழுத்துருக்களை salrc.uchicago.edu/resources/fonts/available/tamil/ என்னும் இணைப்பில் பெறலாம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக